Wykaz notek

  1. Szczególna teoria względności Cz. 1 (w formacie pdf, inercjalne układy odniesienia, interwał czasoprzestrzenny, konwencja Einsteina, stożek świetlny, przestrzeń Minkowskiego, tensor metryczny przekształcenia Lorentza w formie macierzowej, wektory i tensory, pole elektromagnetyczne)
  2. Szczególne transformacje Lorentza (γ=1/sqrt(1-β2), przekształcenia Lorentza, zdarzenia, relatywistyczne skrócenie, diagramy czasoprzestrzenne)
  3. Szczególna teoria względności Cz. 2 (w formacie pdf, algebra czasoprzestrzeni, algebra Clifforda Cl(3,1), macierze zespolone 2×2, macierze Pauliego, rozkład biegunowy)
  4. Relatywistyczne składanie prędkości (składanie prędkości, funkcje hiperboliczne, ich wykresy)